Klauzula informacyjna (tzw. RODO)

Informacja dla Klientów dotycząca ochrony danych osobowych:

Na podstawie przepisów art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, informujemy, że:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest KS SYSTEM SEBASTIAN KOZIEJ, UL. KOSMONAUTÓW 8, 21-100 LUBARTÓW

1. Państwa dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu:
a. Realizacji umów związanych z kupnem - sprzedażą stolarki budowlanej i kompleksową obsługą tychże umów;
b. Realizacji zleconych przez Państwa usług montażowych i serwisowych;
c. Wystawiana faktur i innych dokumentów księgowych oraz prowadzenia rachunkowości Administratora danych;
d. Realizacji umów związanych z Państwa zapytaniami o wycenę stolarki.

2. Podanie danych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie uniemożliwia skorzystanie ze wskazanych powyżej usług.

3. Dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z przepisami o rachunkowości przez 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatniej transakcji, bądź czynności w ramach wiążącej nas z Państwem umowy. Termin ten może być przedłużony o ile wystąpią uzasadnione prawnie okoliczności powodujące konieczność przedłużenia okresu przetwarzania (np. ustalenia, obrony, dochodzenia roszczeń).

4. Dostęp do danych osobowych będzie przysługiwał wyłącznie upoważnionym pracownikom KS SYSTEM SEBASTIAN KOZIEJ UL. KOSMONAUTÓW 8 21-100 LUBARTÓW

5. Zebrane dane mogą być przekazywane przedstawicielom instytucji publicznych w ramach prowadzonego postępowania (np. kontroli).

6. Dane mogą być także przekazywane instytucjom kredytowym świadczącym Państwu usługi; - instytucjom ubezpieczeniowym świadczącym Państwu usługi.

7.Przysługują Pani/Panu żądanie dostępu do danych osobowych oraz poprawianie danych osobowych.

8. Ponadto przysługuje Pani/Panu prawo do sprostowania (poprawiania) danych, prawo do ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania lub prawo do usunięcia danych, o ile nie występują okoliczności ograniczające realizację tych praw.

9. Przysługuje Pani/Panu skarga do organu nadzorczego, czyli Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Nie czekaj! Dołącz teraz do setek zadowolonych klientów!

Dołącz!